Tööohutus

Raamatupidamine

  • FIE
  • MTÜ

Toiduohutus

  • Enesekontrolliplaani koostamine
  • Tegevusloa taotlemine
  • Toidu käitlemisest teatamine
  • Mahetunnustamine
  • Toiduhügieeni e-koolitus

Söödaohutus

  • Enesekontrolliplaani koostamine
  • Tegevusloa taotlemine
  • Mahetunnustamine

Koolitused

Toretto Koolitus on täienduskoolitusasutus, mis vastab Täiskasvanute koolituse seaduses esitatud nõuetele ja registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, www.ehis.ee.
Õppeasutuse EHISe ID on 10412.

Tänapäeval on infomaterjalid kergesti kättesaadavad, kuid koolitustel seletatakse lahti kõik "sasipuntrad", mis on tekkinud käsitletava teemaga. Teeme nii avalikke ja ka ettevõttesiseseid koolitusi.

E-õpe

Auditoorsed koolitused/infopäevad