Toretto OÜ poolt pakutavad E-KOOLITUSED (koolitused internetis, e-õppe keskonnas)

E-koolitus on kiire, mugav, ajaliselt sõltumatu võimalus täiendada oma teadmisi. E-koolituse kasutamise tingimused:

 • koolitust saab läbida ni arvutis kui ka nutiseadmes;
 • ajalist piirangut koolituse läbimiseks ei ole;
 • kui test (eksam) ei õnnestu, võimalus tasuta uuesti teha;
 • kui koolitus on tellitud ja töötaja lahkub ootamatult töölt, võimalik koolitusel osalejat muuta;
 • arvega (sh e-arve) maksmise võimalus;
 • kui koolitus ei vasta ootustele, maksame raha tagasi.

E-koolituse läbimine on aktsepteeritav (olenevalt koolitusest) Põllumajandus- ja Toiduameti ja  Tööinspektsiooni poolt.

Toretto OÜ (koolitusasutus Toretto Koolitus) on
täiskasvanute täienduskoolitusasutus aastast 2012,
EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem) registreerimisnumber 173458.

 

Toiduhügieeni baaskursus,  e-koolitus

Toiduhügieeni e-koolitusMaksumus: 7 €+km 
koolitatav  (tunnistus saadetakse pdf failina e-posti teel).

10.50 €+km  (tunnistus saadetakse paberile prinditult posti teel).

 

 

Toiduhügieeni ja ohutuse keskastme (24 ak.h), e-koolitus

Maksumus: 79€+km                                 courier delivering groceries home 23 2149737975

Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

Koolitus on sobilik:

 • Ettevõttesiseste toiduhügieeni koolituste läbiviijatele
 • Toiduohutuse spetsialistidele
 • Toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaani järgimise eest vastutavatele isikutele

 

 

 

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 ak.h), e-koolitus

Maksumus: 79€+km                                 Tööohutuskoolitus 1

Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

Koolitus on sobilik:

 • Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppeks
 • Töökeskkonnavoliniku väljaõppeks
 • Töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppeks

 

 

 

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 ak.h), e-koolitus

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitusMaksumus: 45€+km 

Koolitus on sobilik:  

 • Töökeskkonnaspetsialistile
 • Töökeskkonnavolinikule
 • Töökeskkonnanõukogu liikmele

 

 

 

Toretto Koolitus

on  täienduskoolitusasutus, mis asutatud  Toretto OÜ poolt eesmärgiga korraldada tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, akadeemiline tund on 45 minutit.

Toretto Koolitus vastab Täiskasvanute koolituse seadus (lühend - TäKS) nõuetele.

Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 156198