Toretto OÜ poolt pakutavad E-KOOLITUSED (koolitused internetis, e-õppe keskonnas)

E-koolitus on kiire, mugav, ajaliselt sõltumatu võimalus täiendada oma teadmisi. E-koolituse kasutamise tingimused:

  • kui koolitus ei vasta ootustele, maksame raha tagasi;
  • kui test (eksam) ei õnnestu, võimalus tasuta uuesti teha;
  • kui koolitus on tellitud ja töötaja lahkub ootamatult töölt, võimalik koolitusel osalejat muuta;
  • ajalist piirangut koolituse läbimiseks ei ole.
  • arvega (sh e-arve) maksmise võimalus

E-koolituse läbimine on aktsepteeritav (olenevalt koolitusest) Veterinaar- ja Toiduameti ja  Tööinspektsiooni poolt.

Toretto OÜ (koolitusasutus Toretto Koolitus) on täiskasvanute täienduskoolitusasutus aastast 2012, EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem) registreerimisnumber 173458.

 

Toiduhügieeni e-koolitus

Sihtrühm: Toiduhügieeni e-koolitus on mõeldud toidukäitlemisettevõtte töötajad (toitlustusjuhid, kokad, nõudepesijad, müüjad sh laatadel, klienditeenindajad, laotöölised, toidukaupu veavad autojuhid jne.)

Maksumus: (sisaldab koolitusmaterjale e-keskkonnas, tunnistust)

 7,00 EUR+ km 20% koolitatav  (tunnistus saadetakse pdf failina e-posti teel).

 9.50 EUR+ km 20% koolitatav (tunnistus saadetakse paberile prinditult posti teel).

 

 

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine), e-õpe

Koolitus on mõeldud:

  • Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppeks
  • Töökeskkonnavolinike väljaõppeks
  • Töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppeks

Maksumus: Hind 79€+km

Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

 

 

Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (alates 01.01.2019)

Koolitus on mõeldud:

  • Töökeskkonnaspetsialisti täiendõppeks
  • Töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppeks

Hind 39€+km

 

 

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8-tunnine), e-õpe

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid, tööandjate esindajad

Hind 45€+km

 

 

Toretto Koolitus

on  täienduskoolitusasutus, mis asutatud  Toretto OÜ poolt eesmärgiga korraldada tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi, kursuseid, õppepäevi, seminare, konverentse ja muid taolisi üritusi.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, akadeemiline tund on 45 minutit.

Toretto Koolitus vastab Täiskasvanute koolituse seadus (lühend - TäKS) nõuetele.

Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 156198