Toetuste taotlemisel on oluline teada oma eesmärki ning läbi mõelda tegevused, mis vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

Projektikirjutamine

Tegevus, mis vajalik toetuse küsimiseks.

Projektijuhtimine

Projektijuhtimine vajalik siis, kui toetus määratud ja on aeg tegevusi ellu viia.

 

Toetused

KÜSK

KÜSKi eesmärk on suurendada Eestis avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste tegevusvõimekust ja kujundada nende tööd soodustavat keskkonda. Tegevussuunad ja toetusvõimalused on jagatud kolmeks:

 

EAS | Ettevõtlus Arendamise Sihtasutus

Starditoetus

Toetus on suunatud alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud. Toetatakse arengupotentsiaaliga alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu.Toetuse saamisel on ettevõttel kohustus saavutada tulemused, milleks on töökohtade loomine ja müügitulu kasv.

 

Eesti Töötukassa

Ettevõtluse alustamise toetus

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi (praegu kuni 4474 eurot), mille eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana. Toetust taotleda saab töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene.

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

www.pria.ee

Meie nõustame/koostame järgnevatesse meetmetesse toetuse taotlemisel.

 

Eesti Kultuurkapital

www.kulka.ee

Toetatakse kultuuri, sporti ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist.