Tervisetõend/ tervisekontroll

Tervisetõend on dokument, mis tõendab tervisetõendi taotleja terviseseisundi vastavust soovitud kasutusala(de) tervisenõuetele.

Tervisetõendeid on erinevaid. Allpool on jutt tervisekontrollist, kus väljastatakse tervisetõend nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel.

 

 

Tervisekontrolli erinevused

Tervisekontroll

Tihti aetakse segamini tervisekontroll tähendused.

On olemas:

  • tervisekontroll nakkushaiguste suhtes
  • tervisekontroll töötajale, kelle tervist võib halvendada töökeskkond


Allpool on kokkuvõtlik tabel, mis aitab mõista tervisekontrolli teostamise tagamaid.

 

 

Töökeskkonna riskianalüüs- mis see on ja miks seda vaja on?

Pilt2


Ekslikult arvatakse, et töökeskkonna riskianalüüsi, on vaja ainult suurtel tootmisettevõtetel, kus palju töölisi, töö toimub suurte masinatega või kasutatakse ohtlike kemikaale.

Samas kontoris, lasteaias või väikepoes sellised ohte esmapilgul ei esine ja riskianalüüsi justkui polekski vaja. Mis suur oht seda kontoritöötajat või õpetaja abi ikka kimbutab? Kontoris kõik puhas ja valge ja keerulisi masinaid ei kasutata. Lasteaias ei tohigi midagi ohtliku olla.

Tegelikkuses on riskianalüüsi vaja kõigil teha.

 

Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas

Psühhosotsiaalne ohutegurAlates 01.01.2019 kasutatakse tööohutuses terminit psühhosotsiaalne ohutegur, mis asendab varasemalt kasutuses olnud psühholoogilist ohutegurit.

See muudeti kuna:

  • Psühhosotsiaalsete ohutegurite mõistet kasutatakse nii Euroopa Liidu ametlikes dokumentides kui ka teiste riikide töötervishoiu ja tööohutuse seadustes
  • Võrreldes kehtiva psühholoogiliste ohutegurite käsitlusega on psühhosotsiaalsete ohutegurite käsitlus laiem ning hõlmab olulises osas ka töökeskkonna sotsiaalseid aspekte, nagu suhted kaastöötajate, juhtide ja kolmandate isikutega, töötajate ebavõrdne kohtlemine, töökiusamine, ahistamine (sh seksuaalne ahistamine) ja vägivald tööl.

 

Keemilised ohutegurid töökeskkonnas

piktogramm

Reeglina igas töökeskkonnas on ohtlike kemikaale. Ohtlikul kemikaalil on peal piktogramm.

NB! Oranz/must on vana  ja punane/valge on uus versioon

Mis edasi teha, kui ettevõttes kasutatakse ohtliku kemikaali?