Tervisekontrolli erinevused

Tervisekontroll

Tihti aetakse segamini tervisekontroll tähendused.

On olemas:

  • tervisekontroll nakkushaiguste suhtes
  • tervisekontroll töötajale, kelle tervist võib halvendada töökeskkond


Allpool on kokkuvõtlik tabel, mis aitab mõista tervisekontrolli teostamise tagamaid.

 

 

Tervisekontroll-

TTOS alusel

 

Tervisekontroll

Tervisetõend

 

Seadusandlus

Töötajate tervisekontrolli kord

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus § 13

Miks vajalik? Vältida või märgata õigeaegselt töötaja haigestumist tööst põhjustatud haigustesse. Vältida nakkushaiguste levikut inimeselt inimesele või inimeselt loomale
Teostaja? Töötervishoiuarst Perearst või töötervishoiuarst
Kes maksab? Tööandja Töötaja või tööandja, olenevalt omavahelisest kokkuleppest.
Kuna peab esimest korda läbima?

Tööle asumise esimese kolme kuu jooksul.

NB! Erandiks on öötöö, kus peab tervisekontrollis käima enne tööle asumist

Peab olema läbitud enne esimest tööpäeva.
Sagedus peale esmaläbimist? Töötervishoiuarsti näidatud ajavahemiku järel, kuid mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul. 2 aastat oli kuni 01.01.2017. Nüüd otsustab tööandja,sageduse. Lisainfo
Töösuhte vorm? Töölepinguga töötaja Ei sõltu lepingu vormist

Valdkond

 

NB! Välja toodud üldised põhimõtted

Ei sõltu valdkonnast vaid töö iseloomust.

Töökeskkonna riskianalüüsi tulemusel selguvad töökeskkonna ohutegurid, millega töötaja oma töökohal kokku puutub ja mis võivad põhjustada töötajale tööga seotud haigestumist.

Kindlasti peavad läbima tervisekontrolli:

  • öötöö,
  • kuvariga töö üle 50% tööajast,
  • raskuste teisaldamine jne.
  • Kliendiga vahetult kokkupuutuvad töötajad- õpetajad, kasvatajad, tervishoiutöötajad, ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad jne
  • Toidu- või joogivee käitlemisega seotud ettevõtete töötajad sh autojuhid, koristajad.
  • Loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega

 

 Töötervishoiuarsti andmebaas

Leitav TERVISEAMETI REGISTRIST

 

Töötervishoiuarst

 

Pilt- Tervisekontroll https://www.slideshare.net/mikeslater/webinar-occupational-hygiene-in-a-changing-world