Töötervishoiu ja tööohutusalased nõuded

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Ettevõttes peab olema inimene(sed), kes teavad, kuidas korraldada töötervishoiu ja tööohutusalaseid tegevusi. Selleks siis on:

  • alates 1. töötajast töökeskkonnaspetsialist
  • alates 10. töötajast lisandub töökeskkonnavolinik
  • alates 50. töötajast töökeskkonnanõukogu (kuhu kuulub vähemalt 2 töökeskkonnaspetsialisti ja 2 töökeskkonnavolinikku).


Selleks, et eelpool nimetatud ametikohtadel töötavad isikud teaks, mis vaja teha, peavad nad läbima esmalt väljaõppe ehk Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõppe.
Töökeskkonnaspetsialist peab läbima iga 5 aasta möödudes täiendõppe ehk Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõpe.

Lühike kokkuvõte, mida siis vaja teha.

 

Töötajate juhendamine ja tööle lubamine- selleks vaja siis koostada ohutusjuhendid:

  • Sissejuhatav ohutusjuhend
  • Esmajuhendamise
  • Ameti ohutusjuhend
  • Seadme/vahendi ohutusjuhend

Esmaabi korraldus- esmaabivahendid, esmaabiandja sh esmaabiandja koolitamine

Seadmete/vahendite kasutusele võtmine ja hooldus

Riskianalüüs, millest selgub:
tervisekontrolli korraldus;
tegevuskava riskitaseme vähendamiseks ja ettepanekuid töökeskkonnatingimuste parendamiseks;
kasutatavad isikukaitsevahendid.

Sisekontroll, ehk perioodiliselt vaadatakse, kas tööohutus toimib ettevõttes ja kas planeeritud tegevused on ellu viidud ja mis vaja edaspidi teha.

 

Kõige raskem ongi alguses, kui ei tea täpselt, mis ja kuidas vaja teha. Aastatega muutub asi selgemaks ja lihtsamaks.