Töökeskkonnavolinik

  • Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes ning tema volitused kehtivad kuni neli aastat.
  • Ettevõttes, kus töötab 10 või rohkem töötajat, valivad töötajad enda hulgast ühe töökeskkonnavoliniku.
  • Tööandja korraldab töökeskkonnavolinike valimisteks töötajate üldkoosoleku, milles kõigil töötajatel on võimalik osaleda kas otse või lihtkirjalikult volitatud isiku kaudu.
  • Valimised loetakse toimunuks, kui neis on osalenud vähemalt 50 protsenti kõigist töötajatest.
  • Töökeskkonnavoliniku ülesannete täitmise aeg sõltub ettevõtte suurusest ja töötingimustest ning muudest asjaoludest, kuid ta ei tohi olla lühem kui kaks tundi nädalas.
  • Tööandja korraldab töökeskkonnavolinikule tööohutusalase väljaõppe hiljemalt kahe kuu jooksul alates valimisest. Väljaõpet võib teha koolitaja (edaspidi koolitusasutus) 24-tunnise õppekava alusel.
  • Tööandja korraldab töökeskkonnavolinikule tööohutusalase täiendõppe vajadusel.

 

Vaata ka koolitusi:

TÖÖKESKKONNAVOLINIKU VÄLJAÕPPEKURSUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine väljaõppe e-kursus

TÖÖKESKKONNAVOLINIKU TÄIENDÕPPEKURSUS Töötervishoiu- ja tööohutusalane 8-tunnine täiendõpe e-kursus