Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

  • Õppima võivad asuda täiskasvanud alates 18. eluaastast. Erandkorras võetakse ka nooremaid õppijaid. Õppima asuja eelneva haridustaseme nõuded määratletakse õppekavas.
  • Õppija võetakse vastu isikliku sooviavalduse (registreerimisvormi täitmine, e-postile saadetud sooviavaldus) või firma koolitustellimuse alusel.

Õppija arvatakse täienduskoolituselt välja:

  • koolitusel mitteosalemisel;
  • õppetasu mittetasumisel;
  • omal soovil;
  • täienduskoolituse lõpetamisel.

Täienduskoolitus loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava ning läbinud teadmiste kontrolli (testi). Lõpetamist tõendab kooli tunnistus või tõend.


Koolitusgrupi mittetäitumisel on Toretto Koolitusel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Kui õppijale koolituse edasilükkamine ei sobi või koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

Tasuliste täienduskoolituste õppetasu makstakse arve alusel.
Koolitusgrupi mittetäitumisel on Toretto Koolitusel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Kui õppijale koolituse edasilükkamine ei sobi ja koolituse ärajäämisel makstakse õppe tasu tagasi

Täienduskoolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-kirja teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  • Loobumise teatamisel 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
  • Loobumise teatamisel 4 päeva enne koolituse algust tagastatakse 75% õppetasust.
  • Loobumise teatamisel 2 päeva enne koolituse algust tagastatakse 40% õppetasust
  • Loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

Vaidluste lahendamise kord

Koolitusel esinenud puudustest teavitada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja kirjeldada ära esinenud puudus. Kirjale vastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva pärast. Kui puuduse lahendamisel tekib vaidlus, lahendatakse see läbirääkimiste teel.