Aile Viks

Haridus:

  • Tallinna Tehnikaülikool, bio- ja toiduainetehnoloogia magistrikraad.
  • Eesti Maaülikool ergonoomika, magistriõpe.
  • Erialased täiendkoolitused nii toidu- kui ka tööohutuses.

Töökogemus:

  • Enesekontrolliplaani koostamine aastast 2002.
  • Töökeskkonnaspetsialist aastast 2003.
  • Töökeskkonnaalaste dokumentide koostamine ja haldamine aastast 2003.
  • Lektor aastast 2012.
  • E-koolitused aastast 2016.