Maksumus: 59€+km

 

Toimumiskuupäevad:

  • 06. märts 2018
  • 16. mai 2018

Toimumiskoht: Tartu

 

Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine

Sihtrühm: Toitlustus-, toidukaubandus-, toidutootmisettevõtete töötajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal.

Eesmärk: Anda teadmisi enesekontrolliplaani koostamise, haldamise vajalikkusest ja selle õige rakendamise tulemuslikkusest tervisele ohutu toidu tagamiseks. Koolituse läbimine on nõutav  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr. 852/2004 kohaselt enesekontrolliplaani väljatöötamise, haldamise või asjakohaste juhiste rakendamise eest vastutavatele isikutele.

Õpiväljund: Koolituse läbinud oskab koostada ja hallata enesekontrolliplaani.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus

Õppe kogumaht: 7 akadeemilist tundi (1 päev)

Käsitletavad teemad:

Toiduohutuse põhimõtted
Eeltingimuste programm
HACCP ajalugu ja vajalikkus
HACCP 7 printsiipi, HACCP 12 põhimõtet
Enesekontrolliplaani juurutamise ettevalmistus
Füüsikalised, keemilised, mikrobioloogilised ohud
Tehnoloogilise skeemi koostamise viisid
Ohtude kindlaks tegemine, ennetavad abinõud
Kriitiliste punktide määramine ja kontrolli kehtestamise meetodid
Enesekontrolliplaani tõhususe tõestuse läbiviimise võimalused
Dokumenteerimise põhimõtted

Eelpool nimetatud teemad räägime lahti läbi praktilise enesekontrolliplaani koostamise näite. Enesekontrolliplaani koostamise näitena kasutame alljärgnevat struktuuri:

I osa Eeltingimuste programm
ET 1.1 Ettevõtte asend, infrastruktuur
ET 1.2 Ruumid ja seadmed
ET 1.3 Tooraine
ET 1.4 Toidu vedu
ET 1.5 Külmaahela katkematuse tagamine.
ET 1.6 Toidu pakkimine/pakendamine
ET 1.7 Jäätmekäitlus
ET 1.8 Kahjuritõrje
ET 1.9 Pesemine ja desinfitseerimine
ET 1.10 Joogivesi
ET 1.11 Personali tervis
ET 1.12 Isiklik hügieen
ET 1.14 Koolitus
ET 1.14 Jälgitavus
ET 1.15 Kaebused ja järelevalveasutuse informeerimine
ET 1.16 Laboratoorsed uuringud
II osa HACCP põhimõtted
2.1 HACCP meeskond
2.2 Toidu tehniline kirjeldus
2.3 Protsessi tehnoloogilise skeemi koostamine ja kinnitamine
2.4 Protsessi kirjeldus
2.5 Ohtude analüüs ja KKP määramine
2.6 KKP piiride määramine, seire korraldamine, korrigeerivad tegevused
2.7 Tegevuste kehtestamine süsteemi nõuetekohasuse tõendamiseks
2.8 Dokumenteerimine

Õpikeskkond: auditoorne loeng

09.00 - 10.45 õppetöö
10.45 - 11.00 kohvipaus
11.00 - 12.45 õppetöö
12.45 - 13.00 kohvipaus
13.00 - 14.45 õppetöö

Hind sisaldab koolitusmaterjali, kohvipauside ja tunnistuse maksumust.

Registreeruda ja infot küsida telefonil +372 527 1907 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.