Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses (alates 01.01.2019), e-koolitus

Tööhutusseaduse muudatusedMaksumus: 39 €+km   

Koolitus on sobilik:

  • Töökeskkonnaspetsialisti täiendõppeks
  • Töökeskkonnavoliniku täiendõppeks
  • töökeskkonnanõukogu liikmete täiendõppeks

 

 

Õppe kirjeldus:

Koolitusel on detailselt välja toodud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend - TTOS) ja sellega seotud määruste  muudatused alates 01.01.2019. Lisatud ka põhjendused, miks need muudatused tehti. Nii on parem mõista, mida edaspidi oodatakse tööandjatelt ja kuidas muudatust rakendada ettevõttes.

Lisasime õpetuse, kuidas tellida riigiteatajast teavitused oma e-postile, et tööga seotud seadusandluse muudatused (nt TTOS) hakkaksid e-postkasti jõudma.

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi (iseseisev e-õpe)

Õppekeskkonna kirjeldus: e-õppe keskkond

Õppekavarühm: Töökaitse

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid, töötajate esindajad.

Õpiväljund: Koolituse läbinu teab Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend - TTOS) ja sellega seotud määruste muudatustest (alates 01.01.2019) seotud nõudeid ja oskab neid rakendada oma töös.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Lisainfo: Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Lisaks on võimalus kooltavatel küsida lisaküsimusi, kui mõni teema vajab rohkem lahtirääkimist, kui hetkel e-koolitusel on teemat kajastatud.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis.

Maksumus: 39€+km osaleja kohta.

Kui ettevõttest on:

osalejaid 2, soodustus 7%.

osalejaid 3-5, soodustus 14%.

osalejaid üle 6- küsi personaalset pakkumist

 

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

 

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Sotsiaalministeeriumi luba