Toiduhügieeni ja ohutuse keskastme (24 ak.h), e-koolitus

Maksumus: 79€+km                                 courier delivering groceries home 23 2149737975

Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

Koolitus on sobilik:

 • Ettevõttesiseste toiduhügieeni koolituste läbiviijatele
 • Toiduohutuse spetsialistidele
 • Toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaani järgimise eest vastutavatele isikutele

 

Käsitletavad teemad:

 • Toiduohutuse põhimõtted
 • Toiduhügieeni eesmärgid ja ülesanded
 • Toidukäitlemise terminoloogia
 • Toidu füüsikaline saastumine ja selle vältimine
 • Toidu keemiline saastumine ja selle vältimine
 • Toidu mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Ristsaastumine ja selle ohud
 • Isiklik hügieen
 • Mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid
 • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja –infektsioonid
 • Toidu käitlemise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • Puhastamine ja desinfitseerimine
 • Kahjuritõrje
 • HACCP ajalugu ja vajalikkus
 • HACCP 7 printsiipi, HACCP 12 põhimõtet
 • Enesekontrolliplaani juurutamise ettevalmistus
 • Tehnoloogilise skeemi koostamise viisid
 • Ohtude kindlakstegemine, ennetavate abinõud
 • Kriitiliste punktide määramine ja kontrolli kehtestamise meetodid
 • Enesekontrolliplaani tõhususe tõestuse läbiviimise võimalused
 • Ettevõttes koolituse läbiviimise korraldamine ja koolitusele esitatavad nõuded

 • Koolituskava koostamine, algmaterjalide leidmine

 

Õppekava: Toiduhügieeni ja -ohutuse keskaste

Koolitus on vastavuses Toiduseaduse, EL määruse 852/2004 toiduainete hügieeni kohta ja Codex Alimentariusega (rahvusvaheline ühtsete toidustandardite programm)

Õppekavarühm: Toiduhügieen

Sihtrühm: Ettevõttesiseste toiduhügieeni koolituste läbiviijad, toiduohutuse spetsialistid, toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaani järgimise eest vastutavad isikud, jt, kes oma tööülesannete tõttu vajavad toiduohutusalaseid teadmisi.

Õpiväljund: Koolituse läbinu teab toiduohutuse tagamise printsiipe, oskab rakendada eeltingimuste programme ja HACCP põhimõtteid, omandanud teadmised ettevõttesisese toiduhügieeni koolituse läbiviimiseks.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja interneti-ühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Õppe kogumaht: 24 akadeemilist tundi (iseseisev e-õpe).

Lisainfo: Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Koolitus on kirjalikus vormis (teooria, dokumentide näidised, näited/kommentaarid praktikast).

Õpikeskkond: e-õppe keskkond

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis.

REGISTREERU KOOLITUSELE

Toretto OÜ on täiskasvanute täienduskoolitusasutus aastast 2012, EHIS (Eesti Hariduse Infosüsteem) registreerimisnumber 173458.