Toiduhügieeni baaskursus,  e-koolitus

Toiduhügieeni e-koolitusMaksumus: 7 €+km 
koolitatav  (tunnistus saadetakse pdf failina e-posti teel).

10.50 €+km  (tunnistus saadetakse paberile prinditult posti teel).

 

Toiduhügieeni e-koolituse teemad:

 • Toiduhügieeni eesmärgid ja ülesanded
 • Toidukäitlemisega seotud terminoloogia
 • Toidu füüsikaline saastumine ja selle vältimine
 • Toidu keemiline saastumine ja selle vältimine
 • Toidu mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused, ja -infektsioonid
 • Ristsaastumine ja selle vältimine
 • Toidu käitlemise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • Puhastamine ja desinfitseerimine
 • Kahjuritõrje
 • Isiklik hügieen
 • Enesekontrolli põhimõtted
 • Toitu käsitlevad õigusaktid
 • Toitu käsitleva töötaja vastutus

 

Sihtrühm: Toiduhügieeni e-koolitus on mõeldud toidukäitlemisettevõtte töötajatele (toitlustusjuhid, kokad, nõudepesijad, müüjad sh laatadel, klienditeenindajad, laotöölised, toidukaupu veavad autojuhid jne.)

Õppekeskkond:Toiduhügieeni e-koolitus toimub e-õppe keskkonnas, kus on olemas õppematerjalid ja teadmiste kontrolli test, mille täitmise korral väljastatakse tunnistus.

Õppesuund: Hügieen ja töötervishoid

Õppekavarühm: Töötervishoid ja -kaitse

Sihtrühm: Toitlustus-, toidukaubandus-, toidutootmisettevõtete töötajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal.

Eesmärk: Omandada toiduhügieenialased baasteadmised.

Õpiväljund: Koolitusel osalejal on olemas toiduhügeenialased baasteadmised:

 • oskab arvestada toidukäitlemises esinevate ohtudega
 • teab, kuidas minimeerida toidukäitlemises esinevaid ohte
 • oskab täita õigeid isikliku hügieeni nõudeid
 • teab enesekontrolli põhimõtteid.

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Koolitus lõppeb: teadmiste kontrolliga testi vormis. Testi vastustest 60% peavad olema õiged. Ajalist piirangut koolituse läbimiseks ei ole. Testi on võimalik teha kuni positiivse tulemuseni (lisatasu ei ole). 

 

Toiduhügieeni e-koolitusega liitumine

1. Koolitusel osalemiseks tuleb ära täita toiduhügieeni e-koolituse registreerumise vormi saata koolitussoov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. koos infoga (ettevõtte nimi, koolitavate nimed ja isikukoodid ning nende e-posti aadressid, kuhu saadetakse konto aktiveerimisinfo)

2. Meie koostame arve ja saadame maksja e-posti aadressile koos koolitavate kasutajatunnuste ja paroolidega.

3. Peale arve maksmist kasutajakontod aktiveeritakse ja vastav info saadetakse koolitatavatele. Koolituskeskkond asub www.toretto.ee lehel.

4. Koolitataval on aega koolitusmaterjalide läbilugemiseks ja testi tegemiseks nii kaua, kuni koolitus positiivse testi tulemusega lõppeb. Testi võib teha mitu korda ja õigeid vastuseid peab olema vähemalt 60%. Testi tulemused saab kohe teada.

5. Peale testi täitmist väljastatakse tunnistus kas elektrooniliselt või posti teel.

 

Kas Te teadsite,

et ei ole ette antud reegleid, kuidas peaks läbima toiduhügieeni koolituse, kui ta töötab toidukäitlemisettevõttes ehk ettevõttes, kus tegeletakse toiduga. Oluline on, et töötajal oleksid teadmised toidu ohutu käitlemise kohta. Üheks kiireimaks, mugavaks ja ka soodsaimaks võimaluseks on toiduhügieeni koolitus läbida e-koolituse teel. Toretto Koolitus omab toiduhügieeni e-koolituse korraldamise kogemust aastast 2012.

 

Kui kaua toiduhügieeni tunnistus kehtib?

See sõltub sellest, kuidas ettevõtte enesekontrolliplaani punktis „Töötajate koolituskava" märgitud on. Olenevalt töö iseloomust ja Teie ametikohast on toiduhügieeni koolituse sageduseks enamasti 2-5 aastat, seega tunnistus kehtib ka vastavalt sellele: näiteks kui koolituse sagedus ettevõttes on 3 aastat, siis tunnistuse kehtivusaeg on 3 aastat.

Kui enesekontrolliplaanis puudub „Töötajate koolituskava" või on see mittemõistetav ning üleüldse on see enesekontrolliplaan üks segane asi, siis helista/kirjuta ja me aitame ka selles osas.

Kui aga juhtub nii, et enesekontrolliplaan ettevõttes üldse puudub, siis ka selles osas aitame! Kui soovite seda ise teha, siis juhendame meeleldi. Pidage meeles, et iga kõne ja kirja eest me arvet ei esita, olge julged ja küsige, mis muret valmistab.

 

Mõnusat koostööd soovides,

Toretto Koolitus

 

koolitusveeb