Maksumus: 22 €+km (koos käibemaksuga 26,40€)

Hetkel avalikke koolitusi sellel teemal ei toimu aga soovi korral võimalik tellida, hind kokkuleppel.

 

Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja -tootmine

Sihtrühm: Toitlustus-, toidukaubandus-, toidutootmisettevõtete töötajad, hooldusasutuste, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal.

Eesmärk: Anda teadmisi toiduhügieenist tarbijate tervise turvalisuse tagamiseks, töötajate teadlikkuse tõstmine ja heade hügieenistandardite tagamine ettevõttes. Koolituse läbimine on nõutav Toiduseaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr. 852/2004 kohaselt.

Õpiväljund: Algteadmised toiduhügieenist

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus

Õppe kogumaht: 6 akadeemilist tundi

Käsitletavad teemad:

 • Toiduhügieeni eesmärgid ja ülesanded
 • Toidukäitlemisega seotud terminoloogia
 • Toidu füüsikaline saastumine ja selle vältimine
 • Toidu keemiline saastumine ja selle vältimine
 • Toidu mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine
 • Mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
 • Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused, ja -infektsioonid
 • Ristsaastumine ja selle vältimine
 • Toidu käitlemise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll
 • Käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed
 • Puhastamine ja desinfitseerimine
 • Kahjuritõrje
 • Isiklik hügieen
 • Enesekontrolli põhimõtted
 • Toitu käsitlevad õigusaktid
 • Toitu käsitleva töötaja vastutus

Õpikeskkond: Loeng õppeklassis

09.00 - 11.15 õppetöö
11.15 - 11.45 kohvipaus
11.45 - 14.00 õppetöö

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse peale teadmiste kontrolli, mis on testi vormis

Registreeruda ja infot küsida telefonil +372 527 1907 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

VAATA TOIDUHÜGIEENI E-KURSUS