Töökeskkonnaspetsialistide, töökeskkonnavolinike, töökeskkonnanõukogu liikmete 24-tunnine väljaõppekursus.

Maksumus: Hetkel avalikke koolitusi sellel teemal ei toimu aga soovi korral võimalik tellida, hind kokkuleppel.

Õppekavarühm: Töökaitse

Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Eesmärk: Anda töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnanõukogu liikmete töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet ning täiendõpet vastavalt «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 2 lõike 3 alusel kehtestatud määrusele "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord".

Õpiväljund: Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe vastavalt «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 2 lõike 3 alusel kehtestatud määrusele "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord".

Õpingu alustamise tingimused: Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus

Õppe kogumaht: 24 akadeemilist tundi (auditoorne loeng)- õppetöö 3 päeval.

Käsitletavad teemad:

ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
2.2. Ettevõtte tasandil:
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia

NB! Koolitus sisaldab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend - TTOS) ja sellega seotud määruste muudatuste (alates 01.01.2019) infot. Lisatud detailne muudatuste loetelu koos põhjendustega, miks need muudatused tehti. Nii on parem mõista, mida edaspidi oodatakse tööandjatelt ja kuidas muudatust rakendada ettevõttes.

Õpikeskkond: auditoorne loeng

09.00 - 11.00 õppetöö
11.00 - 11.30 kohvipaus
11.30 - 13.30 õppetöö
13.30 - 14.00 kohvipaus
14.00 - 16.00 õppetöö

Hind sisaldab koolitusmaterjali, kohvipauside ja tunnistuse maksumust.

Registreeruda ja infot küsida telefonil +372 527 1907 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

KOOLITUS INTERNETIS

Lisavõimalusena pakume e-õppena

Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24-tunnine väljaõppe e-kursus

 

 

Koolitusasutus on Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016