Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Eesmärk: Anda osalejatele täiendõpet Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete rakendamiseks ettevõttes. Kuna täiendõppel osaleja on juba varasemalt läbinud tööohutusalase väljaõppe, siis täiendõppe raames anname võimaluse valida endale sobivad teemad väljaõppe õppekavast.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Käsitletavad teemad: (osaleja tutvub nende teemadega, mis tal vajab täiendamist)

ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
- Esmaabi tagamine
- Isikukaitsevahendid-IKV
- Ohumärguanded
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
- Töötajate juhendamine ja tööle lubamine
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
2.2. Ettevõtte tasandil:
- Töökeskkonnaspetsialist
- Töökeskkonnavolinik
- Töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
- Füüsikalised ohutegurid
- Keemilised ohutegurid
- Bioloogilised ohutegurid
- Füsioloogilised ohutegurid
- Psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia

 

Õpikeskkond: e-õppe keskkond

  • E-koolitusel osaleja saab õppematerjalid läbi lugeda e-õppe keskkonnas, õppeaeg sõltub koolitusel osalejast.
  • Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test) ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Koolituse maksumus: Hind 49€+km. Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Sotsiaalministeeriumi luba