Sihtrühm: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid, tööandjate esindajad

Eesmärk: Anda osalejatele täiendõpet Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuete rakendamiseks ettevõttes. Kuna täiendõppel osaleja on juba varasemalt läbinud tööohutusalase väljaõppe, siis täiendõppe raames anname võimaluse valida endale sobivad teemad väljaõppe õppekavast.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Lisainfo: Koolitusaega me üldiselt ei piira kuid siiski loodame, et 30 päeva jooksul leitakse võimalus koolitus läbida. Lisaks on võimalus kooltavatel küsida lisaküsimusi, kui mõni teema vajab rohkem lahtirääkimist, kui hetkel e-koolitusel on teemat kajastatud.

NB! Koolitus on üles ehitatud hetkel kehtivale seadusandlusele vastavalt ja lisaks on koolitusteemade lõpus info, mis muutub alates 01.01.2019.

Hetkel kehtib nn vana TTOS ja seal on kindel nõue koolitusteemade osas ja sellest tulenevalt ei muuda me koolitusteemasid enne 01.01.2019. Samuti on koolituse läbijatel hea teada, mis on muutumas ja mida vaja tähele panna, et tööohutusdokumendid saaks ajakohastatud.

Käsitletavad teemad: (osaleja tutvub nende teemadega, mis tal vajab täiendamist)

ÜLDSÄTTED
1.1. Töökeskkonna mõiste
- Esmaabi tagamine
- Isikukaitsevahendid-IKV
- Ohumärguanded
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
- Töötajate juhendamine ja tööle lubamine
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS
2.1. Riigi tasandil:
2.2. Ettevõtte tasandil:
- Töökeskkonnaspetsialist
- Töökeskkonnavolinik
- Töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
RISKIANALÜÜS
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
- Füüsikalised ohutegurid
- Keemilised ohutegurid
- Bioloogilised ohutegurid
- Füsioloogilised ohutegurid
- Psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia
TTOS MUUDATUSED alates 01.01.2019
 
NB! Koolitus sisaldab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (lühend - TTOS) ja sellega seotud määruste muudatuste (alates 01.01.2019) infot. Lisatud detailne muudatuste loetelu koos põhjendustega, miks need muudatused tehti. Nii on parem mõista, mida edaspidi oodatakse tööandjatelt ja kuidas muudatust rakendada ettevõttes.

 

Õpikeskkond: e-õppe keskkond

  • E-koolitusel osaleja saab õppematerjalid läbi lugeda e-õppe keskkonnas, õppeaeg sõltub koolitusel osalejast.
  • Koolitus lõppeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test) ja õppijale väljastatakse tunnistus.

Koolituse maksumus: Hind 45€+km. Kui ettevõttest on osalejaid 2-3, soodustus 14%.

REGISTREERU KOOLITUSELE

 

Toretto OÜ täiskasvanute täienduskoolitusasutus Toretto Koolitus  on Sotsiaalministeeriumis registreeritud "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse" alusel töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks.

Registreerimise number ja kuupäev: 1/2016, 1.02.2016

Sotsiaalministeeriumi luba