Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alal pädev spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid. Töökeskkonnaspetsialisti ülesandeks on korraldada ettevõttes töö nii, et see vastaks „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses“ kehtestatud nõuetele ja aitab rakendada tööohutust ettevõttes ehk korraldab tegevusi nii, et oleks tagatud tööohutus.


Tööandja peab töökeskkonnaspetsialisti määrama oma töötajate hulgast. Kui ettevõttes ei ole pädevat spetsialistis, siis on mõistlik tellida ettevõtteväline töökeskkonnaspetsialist. Kui tellite töökeskkonnaspetsialisti, siis ei pea te oma ettevõttes kulutama aega ja raha töötaja koolitamisele vaid saate tellida teenuse vastavalt vajadusele oma ettevõttese.


Meie poolt pakutava töökeskkonnaspetsialisti maksustamine toimub töömahu põhiselt.
Töömaht sõltub ettevõtte suurusest tegevusalast.